Sport45

Rundt om klubben: Stephan Grey


Rungstedhorsholmfloorball.com bringer de næste par uger en artikel serie, hvor vi kommer rundt om i klubben og hører udvalgte personer omkring deres opgaver i klubben og tanker på fremtiden i Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.

Første mand vi har taget en snak med er klubbens formand Stephan Grey, som satte sig i formandsstolen i maj måned, da han blev valgt ind på klubbens årlige generalforsamling. Første opgave for Stephan blev at samle en bestyrelse, som kunne finde fælles fodslag omkring en strategi plan for klubben og sikre at tingene også blev ført ud i livet.

Her 3 måneder inde i den nye formands regeringstid, blomstrer klubben, med bl.a. 3 nye hold der starter træning op og voksende ungdomsafdeling. Bl.a. ungdomsarbejdet var en af grundene til at Stephan valgte at stille op som formand og til det siger han: ” Mine egne personlige bevæggrunde for at stille op var/er at jeg ser et potentiale for at ”vi” kan skabe en god klub hvor børn og unge mødes til floorball og får nogle fantastiske oplevelser som jeg selv har haft med sporten igennem mange år. Jeg ville aldrig selv have haft de oplevelser, da jeg var yngre, hvis der ikke havde været nogen som gjorde et stykke arbejde for at vi fik træningstid, der var en træner og arrangerede ture til turneringer i Sverige mv. Dermed ser jeg det som en mulighed for at betale lidt tilbage til sporten ved at arbejde på at næste generation får de samme muligheder.”

Men som i så mange andre mindre foreninger, falder mange opgaver tilbage på formanden, og denne må ofte selv løse dem. Dette har også tidligere været tilfældet i Hørsholm Floorball Klub, men Stephan har en plan for at det ikke skal komme til ske i hans tid som formand: ” Vi har opdelt bestyrelsen i nogle ansvarsområder som letter arbejdsbyrden for den enkelte, men som også sikre at alle ikke nødvendigvis skal være inde over alt. I forhold til det organisatoriske er vi i bestyrelsen fortsat meget langt nede i selv de mindre praktiske detaljer og det er helt klar målet at de opgaver skal fordeles mere ud, så der bliver mere tid til det strategiske arbejde. Jeg tror ikke det er meget galt, at vi i bestyrelsen i dag har en 90/10 regel, hvor vi bruger 90 pct. af tiden på praktiske forhold og kun 10 pct. af tiden for det strategiske. Det bliver nok ikke helt omvendt, men vi skal helst noget tættere på hvis vi skal formå at løfte klubben til det ambitionsniveau der er lagt.”

Selvom ungdomsarbejdet fylder meget i Stephan og bestyrelsens bevidsthed, er det ikke udelukkende det, det handler om de næste par år. Det gælder også om at få bygget en holdbar organisation op: ” Jeg synes vi i bestyrelsen har lagt en klar strategi som går på at vi især i de første år af strategiplanen har fokus på det organisatoriske set up, skabe en rentabel forening og opstart af en ungdomsafdeling. I forhold til tidligere er en af de markante ændringer, at vi satser entydigt på bredde og ungdom og der ikke er et eneste ord om elite i strategiplanen.”

Og når man har en ambition om at opbygge en stærk organisation, må bestyrelsen af gode grunde også have gang i en del projekter, og det første, som jo også skaber fundamentet for at man kan drive en forening er økonomien og til det kan Stephan berette følgende: ”Det der nok fylder allermest er at få styr på økonomien, da det ikke er nogen hemmelighed, at klubben igennem flere år har levet over evne, hvor der ikke har været balance med indtægter og udgifter. Derfor bruges der mange ressourcer på at sikre at de aktiviteter der sættes i gang kan balancerer, hvor 2. holdet og U11 holdet er gode eksempler på dette princip, eftersom holdene først blev tilmeldt en turnering under DAFU på det tidspunkt vi følte der var det rette økonomiske fundament.”

Alt det som Stephan har fortalt om indtil nu, lyder jo alt sammen rigtig godt, men for bare lidt over ét år siden, stod klubben med ét herre hold ca. 15 spillere op til sæsonstart, og der var på det tidspunkt tvivl om klubben kunne gennemføre sæsonen og bestå. Dette ændrede sig dog hurtigt, da et damehold så dagens lys, sammen med at der var en forælder, som havde en dreng med venner som ønskede at spille og som sæsonen skred frem, begyndte der så småt at dufte af udvikling i stedet for afvikling. Stephan fortæller: ” Det er korrekt at vi i bestyrelsen brugte sæsonen 2012/2013 på at vurdere om der var grundlaget for at videreføre klubben eller vi efter mange år skulle lukke klubben stille og rolig ned. Heldigvis viste det sig at der var det fornødne grundlag og klubben skylder en kæmpe tak til Johnni(Christensen, træner for u13 drenge flex.red) der sidste år, som træner for drengene, var med til at lægge fundamentet til den ungdomsafdeling vi nu er ved at bygge op.”

Vi på redaktionen vil gerne takke Stephan Grey for sin tid, og for at give os et lille indblik i en formands hverdag. Og til sidst vil vi lige give Stephan det sidste ord: ” Jeg er ikke i tvivl om at der i Hørsholm er mange muligheder for at tiltrække børn og unge til klubben, især fordi Hørsholm kommunen har et stort fokus på idræt og der allerede i kommunen er en hockeykultur. Rekrutteringsgrundlaget er derfor efter min overbevisning tilstede i byen og det vil kræve at klubben skal udvikle sig fra at være drevet af få dedikerede spillere til en bestyrelse med andre kompetencer.

- Vi kan det – vi vil det – og vi gør det, med respekt og ydmyghed for den opgave vi har.”