Sport45

Hockey bliver rettet til Floorball


Fra Floorball.dk

Floorball har i læseplaner og vejledninger i undervisningssystemet været benævnt som hockey. Undervisningsministeriet vil nu rette ordet ‘hockey’.
Hvem har ikke været frustreret over, at floorball ofte bliver omtalt som hockey i skolernes idrætstimer? Navneforvekslingen har i mange år resulteret i, at børn og unge spiller ‘hockey’ i idrætstimerne – og dermed gjort det sværere for floorball at nå målgruppen efter skolegangen. En af årsagerne til det manglende kendskab kan findes i, at ordet ’hockey’ er blevet brugt i det danske undervisningssystem i årtier.

Floorball er nemlig blevet omtalt under navnet ‘hockey’ hos Undervisningsministeriet. Begrebet ’hockey’ er således blevet brugt i det danske undervisningssystem i årtier, selv om der reelt har været tale om floorball. Begrebet ’hockey’ har været indskrevet i diverse mål og læseplaner for elever – samt studieordninger og vejledninger for studerende på læreruddannelsen – og har dermed, historisk set, været en vægtig faktor i begrebsforvirring for det danske folk.

Floorball Danmark har været i en god og konstruktiv dialog med Undervisningsministeriet om at rette navnet – og det har nu båret frugt.

– Det er korrekt, at hockey nævnes som en fejl og den vil blive rettet, når vi en dag åbner Fælles Mål, Læseplaner og Vejledninger. Vi samler til bunke og når målene åbnes, vil det ske samtidig for alle fag, da målene ligger i en bekendtgørelse, og den slags åbner vi kun, når det er påkrævet, fx fordi bunken af fejl og mangler er stor nok, eller fordi der er en politisk beslutning, lyder meldingen nu fra Undervisningsministeriet.

Hos Floorball Danmark er man selvfølgelig tilfredse med, at Undervisningsministeriets tilbagemelding.

– Den danske folkeskole er det sted, hvor alle børn stifter bekendtskab med idræt, og når skal der skal bygges bro til foreningslivet, så er det vigtigt at vi har en fælles begrebsforståelse. At undervisningsministeriet nu vil rette ordet ’hockey’, er en stor anerkendelse af vores position i den danske folkeskole, og det vil være med til at øge floorballsportens synlighed i det danske samfund, fortæller formand Thorbjørn Ovedal og tilføjer.

– På sigt håber jeg, at det vil få den effekt, at de mange floorballforeninger som arbejder i regi af ’Den Åbne Skole’ får lettere ved at bygge bro fra skole til forening. Kort sagt, så er dette et stort skridt for udbredelse- og anerkendelse af floorball i det danske samfund, lyder det fra formanden.

Yderligere information om SkoleFloorball og samarbejdet med Undervisningsministeriet

Michael Milo Jørgensen
Udviklingskonsulent